hỗ trợ khách hàng

 • QUẢN LÝ (MR. CƯƠNG)

  Tel : 0906.773.772 0907.149.119

 • GIÁM ĐỐC (HÀN QUỐC)

  Tel : 090.870.4948

Hướng dẫn sử dụng

  • Tìm kiếm
  STT Nội Dung Ngày Đăng Lượt Xem
  1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ XÃ KHÍ GA 3 ZONE - 5 ZONE 21/08 52
  2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ ADDRESS TYPE (R-TYPE) CÁC LOẠI ĐẦU BÁO CHÁY 13/11 381
  3 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NỔ HK-EXFD70 07/11 357
  4 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY LOẠI THƯỜNG 5 ZONE - 10 ZONE 06/11 336
  5 HƯỚNG DẪN CÁCH SET ĐỊA CHỈ MODULE HIP600(W) HIMAX 12/08 433
  6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BEAM FIRERAY ONE (HD1012M) 12/08 435
  7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁO NHIỆT DẠNG DÂY HD1008 17/07 417
  8 MÁY KIỂM ĐỊNH ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY SPRINKLER 30/07 622
  9 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SPRINKLER VÀ TỦ P TYPE, R TYPE 23/04 673
  10 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BƠM CHỮA CHÁY 23/04 640
  11 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ PACKAGE 23/04 645
  12 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ XẢ KHÍ GAS 20/04 708
  13 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỬA SẬP 20/04 629
  14 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VAN BÁO ĐỘNG 20/04 637
  15 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP R-TYPE 20/04 666
  16 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY MODULE (MODEL: HIS 602/604) 20/04 782
  17 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ 20/04 687
  18 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP P-TYPE (MODEL: HM4001) 20/04 726
  19 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 20 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 740
  20 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 10 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 658
  21 CÔNG SUẤT TIÊU THỤ HỆ THỐNG BÁO CHÁY 20/04 833
  22 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY R-TYPE 18/11 1372
  23 TRẠM VAN TIẾT LƯU BẰNG TAY (HM4003) 02/04 1490
  24 ĐẦU BÁO KHÓI ĐƠN TRẠM (HD1003S) 02/04 1455
  25 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ (HIP 600W) 28/03 1529
  26 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM LOẠI ANALOG (HD1016) 28/03 1552
  27 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM200 28/03 1446
  28 TRUNG TÂM BÁO CHÁY LOẠI P HP5020 – 20 ZONE 28/03 1547
  29 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM (HD1012) 28/03 1396
  30 TRUNG TÂM BÁO CHÁY INTELLEX II LOẠI R 28/03 1502
  TOP