hỗ trợ khách hàng

 • QUẢN LÝ (MR. CƯƠNG)

  Tel : 0906.773.772 0907.149.119

 • QUẢN LÝ (HÀN QUỐC)

  Tel : 090.870.4948

Giấy chứng nhận

  • Tìm kiếm
  STT Nội Dung Ngày Đăng Lượt Xem
  1 GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HIMAX VIETNAM 06/07 255
  2 HỒ SƠ NĂNG LỰC 2019 08/06 858
  3 GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 2009:2015 30/03 1118
  4 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XUẤT SẮC HÀN QUỐC CẤP CHO HIMAX 10/07 1684
  5 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG MODEL HIP600, HD1014, HD1015 10/07 1710
  6 BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (WIRE , EXTINGUISHING AGENT PACKAGE) 27/03 1891
  7 CHỨNG NHẬN CHÂT LƯỢNG XUẤT SẮC TRONG LĨNH VỰC PCCC TẠI HÀN QUỐC 27/03 1712
  8 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG MODEL HIS602N 27/03 1632
  9 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG MODEL HIS604N 27/03 1573
  10 CHỨNG NHẬN CHÂT LƯỢNG 27/03 1611
  11 CHI NHÁNH CÁC CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI 27/03 1667
  12 HỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Transmitter(Input4,output4) 27/03 1632
  13 CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG Ổ CẮM ĐIỆN KHẨN CẤP 27/03 1588
  14 CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 27/03 1588
  15 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THIẾT ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP 27/03 1581
  16 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ DÒ TÍCH HỢP (Heat and smoke combined type) 27/03 1585
  17 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ BÁO KHÓI QUANG HỌC(Analog type) 27/03 1560
  18 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ BÁO KHÓI QUANG HỌC 27/03 1566
  19 HI-MAX CO,.LTD-ISO 9001:2008 27/03 1607
  20 GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH 27/03 1635
  21 BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 27/03 1691
  22 BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 27/03 1605
  23 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG EXIT LIGHT( LIVING ROOM PASSAGE) 27/03 1487
  24 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG EXIT LIGHT 27/03 1496
  25 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG EXIT LIGHT (LARGE) 27/03 1484
  26 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG EXIT LIGHT (MEDIUM) 27/03 1506
  27 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG EXIT LIGHT (SMALL) 27/03 1608
  28 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG MULTIPLE CONTROL PANEL 27/03 1568
  29 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TRANSMITTER 4/3 27/03 1618
  30 CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TRANSMITTER 2/2 27/03 1529
  TOP